Kedves Ügyfeleink!


Értesítjük Önöket, hogy a "Nyerje meg az 500.000.- készpénz nyereményt" játék lezárult.

A sorsolást a nagy mennyiségű regisztráció feldolgozása után, 2019.01.30-án 9:30 órakor tartottuk. A Nyertest a Szabályzatban leírtak szerint értesítjük ki. A Nyertes hozzájárulását követően a részleteket honlapunkon közzé tesszük.

Újfürdő fürdőszobaszalonok

Játékszabályzat - Nyerje meg az 500.000.- készpénz nyereményt

Az Újfürdő Magyarország Kft. (2800 Tatabánya, Móricz Zsigmond út 17., továbbiakban: "Szervező") "Nyerje meg az 500.000.- készpénz nyereményt" címmel nyereményjátékot (a továbbiakban "Játék" vagy "Nyereményjáték") szervez. 

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.  

A játék időtartama

2018.10.19. 10:00 - 2019.01.20. 10:00

A játék menete

A játék a Facebook-on történik. Az Újfürdő fürdőszobaszalonok Facebook oldalán (https://www.facebook.com/ujfurdo) 2018. 10. 19-én 10:00-tól megjelent bejegyzést a Játékosoknak saját Facebook és Instagram profiljukra nyilvános bejegyzésként meg kell osztaniuk, valamint a www.ujfurdo.hu/kapcsolat oldalon regisztrálniuk kell a nyereményjátékra, teljesítve a részvételi feltételeket. A Szervező a játék lezárulta után, 2019.01.23-án 09:30-kor a bejegyzés megosztói, és a Játékban regisztrált, és a szabályzatban foglalt feltételek alapján résztvevők közül 1 nyertest sorsol, akinek nyereménye nettó 500.000.- forint készpénz. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A nyerteseket a sorsolástól számított 48 órán belül, minden esetben Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben a Szervező értesíti.

A nyertesnek 5 naptári napon belül vissza kell igazolnia az értesítést pontos nevével, elérhetőségeivel. Ha nem történik meg, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre, és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a Szervező pótnyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A sorsolástól számított 90 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket.

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és a regisztráció során érvényes adatokat adott meg. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező illetve a Szervező szerződéses partnereinek alkalmazottai, valamint ezen személyeknek hozzátartozói. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. 

A részvétel feltételei: Az Újfürdő fürdőszobaszalonok Facebook oldalán (https://www.facebook.com/ujfurdo) 2018. 10. 19-én 10:00-tól megjelent bejegyzést a Játékosoknak saját Facebook, vagy Instagram profiljukra nyilvános bejegyzésként meg kell osztaniuk, valamint a www.ujfurdo.hu/kapcsolat oldalon regisztrálniuk kell a nyereményjátékra. A nyereményjátékban való további feltétel, hogy előbbi feltételek mellett a játékban résztvevőnek minimum bruttó 400.000.- forint, azaz négyszázezer forint értékben kell vásárolni az Újfürdő Magyarország Kft. által üzemeltetett szalonok egyikében, személyesen a Budapest XI. kerület, Bartók Béla út 98-102. szám, vagy a Budapest XIII. kerület, Hegedűs Gyula utca 83-85. szám alatt, a nyereményjáték kihirdetett időtartama alatt.

Felelősség,  a nyereményjáték idő előtti befejezése

A Szervező a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre egyéb technikai zavarokért.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa különösen abban az esetben, amikor technikai, vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.

Egyéb rendelkezések

A Játékos személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat az Újfürdő Magyarország Kft. kezeli, és tárolja. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertese tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, az Újfürdő Magyarország Kft. általi kapcsolatfelvétel során, az Újfürdő Magyarország Kft. további személyes adatot is kérhet. A Nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes neve és a nyereményátadáson készült fotók a Szervező hivatalos Facebook, WEB, illetve Instagram oldalán közzétételre kerüljenek.

A Nyertes kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.


Budapest, 2018.10.19.