Kedves Érdeklődő!

A nyereményjáték lezárult, a sorsolás a szabályzatban leírtak szerint megtörtént! Megkezdtük a Nyertes kiértesítését! Amennyiben hozzájárulását megkapjuk, úgy azonnal közzé tesszük nevét, és a nyeremény átadásán készült fotókat is.
Minden kedves Érdeklődőnek, és Játékosnak köszönjük a részvételt!


Újfürdő Magyarország

Nyereményjáték


Nyereményjáték szabályzat

"Nyerje vissza a felújítás TELJES költségét! A nyertes mindent visz..."


A nyereményjáték szervezője

Az Újfürdő Magyarország Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Móricz Zsigmond u. 17.) - a továbbiakban Szervező - a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett ajándéksorsolásos nyereményjátékot szervez.


A nyereményjáték részletei

A nyereményjátékban való részvételre jogosult minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki 2018. január 2. és 2018. április 2-a között regisztrál a játékba az Újfürdő Magyarország Facebook oldalán (https://hu-hu.facebook.com/ujfurdo/), vagy hivatalos web oldalán (https://www.ujfurdo.hu/kapcsolat/) és a regisztráció során megad minden kért személyes adatot (teljes név, telefonszám, e-mail cím, város, kerület és felújítás időpontja), valamint adott időszakban az Újfürdő Magyarország Kft.-től vásárolja meg a komplett fürdőszoba felújításhoz (szaniter, burkolat, bútor, kiegészítők) szükséges termékeket, és megrendeli a kivitelezési munkálatokat minimum buttó 800,000 ,- forint értékben ugyancsak az Újfürdő Magyarország Kft.-től.
A Játékos automatikusan bekerül az Újfürdő Magyarország Kft. által meghirdetett "Nyerje vissza a felújítás TELJES költségét! A nyertes mindent visz... " nyereményjáték sorsolásába, hacsak másképpen nem rendelkezik.
Az a Játékos, aki nem létező adatokat ad meg a regisztráció során, azonnali hatállyal kizárható a sorsolásból. 

Részvételi feltételek

Egy Játékos csak egyszer vehet részt a játékban. A sorsoláson való részvételhez egy Játékosnak egy regisztrációval kell rendelkeznie.
A Pályázatokat a Szabályzat feltételei tekintetében a Szervező vizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos nem felel meg a Szabályzat feltételeinek (pl. nincs megadva a személyes adatoknál minden szükséges adat), úgy az érintett jelentkezőt a Versenyben nem tudja szerepeltetni.
A Versenyben nem vehetnek részt az alábbi személyek:
(a) az Újfürdő Magyarország Kft. alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.)
(b) nem természetes személyek
(c) 18. életévüket be nem töltött természetes személyek.


Nyeremények, feltételek

1 db fődíjat sorsolunk ki: a játékban regisztrált, és résztvevő Vásárlók közül - akik az Újfürdő Magyarország Kft.-nél komplett fürdőszobai termékeket (szaniter, burkolat, bútor, kiegészítők) vásároltak (megrendelés minimum összege együttesen a kivitelezéssel br. 800,000,-) 2018. január 2 - 2018. április 2. időszakban, és a fürdőszoba felújításával/kivitelezési munkálatokkal az Újfürdő Magyarország Kft.-t bízták meg -, a sorsolásban kihúzott és nyertes Vásárlónak a felújítás (megvásárolt fürdőszobai termékek, és a kivitelezés) teljes költségét az Újfürdő Magyarország Kft. visszatéríti. A nyeremény nem átruházható, és egyéb tárgyi eszközre, értékre stb. nem beváltható.


A sorsolás időpontja

A sorsolás időpontja: 2018. április 9. (11:30). A nyereményjátékban való részvétel utolsó határideje: 2018. április 2. 23 óra 59 perc.


Sorsolás és a nyertesek értesítése

A sorsolásra a véletlenszerűség elvét követő számítógépes sorsolással 2018. 04. 09-én 11:30-kor a Szervező telephelyén (1132 Budapest, Hegedüs Gyula utca 83-85.) kerül sor. A sorsolás során 1 db nyertest és 1 db tartaléknyertest sorsolunk ki a fődíj vonatkozásában.
A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a sorrendben előtte lévő nyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely formai, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, és emiatt kizárásra kerül, illetve akkor, ha a nyertes a jelen játékszabályzatba ütköző magatartása miatt kerül kizárásra. A nyertest telefonon és e-mailben értesítjük. 


A nyeremény átadása


Nyereményét a nyertes az Újfürdő Magyarország Kft.-nél a szaniter termékek vásárlását követően megkapott számla, és a fürdőszoba felújítását igazoló, az Újfürdő Magyarország Kft.-től kapott árajánlat, és számla bemutatásával, azok megfizetésének igazolása után banki átutalással, az Újfürdő Magyarország Kft. pénzforgalmi számlájáról kap meg az előbbi igazolásokat követő 45 napon belül. 

A díj kapcsán keletkező közterheket a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, bevallja és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a nyertest terheli.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból a pályázatot, amennyiben a beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak vagy tévesek, vagy a pontatlanság miatt nem azonosítható be vagy nem értesíthető a Játékos.
A nyertes a Nyeremény átvételére a nyerés tényéről szóló értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb a sorsolást követő 45 (negyvenöt) napon belül jogosult. 


Adatkezelés

A Játékosok a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező díjmentesen és jogszerűen felhasználja a Játékosok Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait (pl. név, e-mail cím, telefonszám, cím, stb.) a jelen nyereményjáték lebonyolítása és a Szervező marketingtevékenysége céljára, és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse a jövőben egyaránt.
A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a Szervező belső/külső prezentációs tevékenységéhez történő felhasználásához, továbbá a Szervező által készíttetett reklám-promócióhoz történő felhasználásához, területi, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül. Az adatkezelés legfeljebb a Játékos esetleges tiltó nyilatkozatának kézhez vételéig tart. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok kezelését a Szervező végzi.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti a következő címen és e-mail címen: Újfürdő Magyarország Kft., 2800 Tatabánya, Móricz Zsigmond utca 17., e-mail: info@ujfurdo.hu.
A Játékos Pályázatának elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, illetve igazolja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat elolvasta és megértette. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos elismeri továbbá, hogy a nyereményjátékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.


Tatabánya, 2018. január 2.
Újfürdő Magyarország Kft.
Szervező